Rezümék

Fenntarthatóság és politika: A 2020. évi Budapesti Közösségi Gyűlés létrejöttének értelmezése

Fenntarthatóság és politika: A 2020. évi Budapesti Közösségi Gyűlés létrejöttének értelmezése

Az állampolgári gyűlések lakosok véletlenszerűen kiválasztott tagjaiból összetevődő tanácskozó közösségek azzal a céllal, hogy megtárgyalják a tágabb közösséget érintő kérdéseket. Oross Dániel, Mátyás Eszter és Sergiu Gherghina tanulmánya a Budapesti Közösségi Gyűlés hátterét és létrejöttét viysgálja, amely kezdeményezés nemcsak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai térségben is egyedülállónak mondható. 

Kulturális ökoszisztéma szolgáltatások szerepe a vidékkutatásban

Kulturális ökoszisztéma szolgáltatások szerepe a vidékkutatásban

Csurgó Bernadett és Melanie K. Smith tanulmányának célja annak feltárása, hogy különböző vidéki térségek meghatározó szereplői miben látják a kulturális ökoszisztéma szolgáltatások „értékét”. Ehhez az elemzők két magyarországi térséget vetnek össze: Kalocsát és az Őrséget. 

Az energiaszegénységgel sújtott/energiaszegénységgel nem sújtott ellentéten túl: Energiaérzékenység és az energiatermelési módokról kialakult nézetek Magyarországon

Az energiaszegénységgel sújtott/energiaszegénységgel nem sújtott ellentéten túl: Energiaérzékenység és az energiatermelési módokról kialakult nézetek Magyarországon

Csizmady Adrienne, Ferencz Zoltán, Kőszeghy Lea és Tóth Gergely cikke a magyarországi energiaszegénység kutatásához járul hozzá. A hagyományos elméleti felosztást ("energiaszegénységgel sújtott" és "energiaszegénységgel nem sújtott" háztartások) egy harmadik kategóriával ("átmeneti csoport") egészíti ki, majd összeveti a három csoport szocioökonómiai vonásait és energiafelhasználási attitűdjét.