Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban

Free Collection of organic soaps and bamboo toothbrushes in ceramic minimalism style holder placed near renewable glass bottle with essential oil on white marble tabletop against beige wall Stock Photo

Kutatás teljes neve: Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (NKFIH K138020)

Kutatás időtartama: 2021. október 1. – 2024. szeptember 30.

Kutatásvezető: Csurgó Bernadett

További résztvevők: Acsády JuditCsizmady AdrienneFerencz ZoltánHorzsa Gergely, Kecskés Gábor (JTI), Kerényi SzabinaKovách ImreKőszeghy LeaKristóf LucaMegyesi Boldizsár, Szabolcsi Zsolt, Oross Dániel (PTI)

Az éghajlatváltozással kapcsolatos társadalmi kérdések, mint például a fenntartható fogyasztás és a környezettudatos magatartás, az utóbbi években mind a laikus, mind a szakmai diskurzusokban egyre hangsúlyosabbá váltak. Míg az egyik oldalon látszik egyfajta elmozdulás a fenntartható fogyasztás felé a politikai stratégiákban, a társadalmi mozgalmakban és a fogyasztói közösségekben, viselkedésben addig a másik oldalon számos vizsgálat mutat rá a szegénység és a környezeti terhelés összefüggéseire, és a modernizáció túlfogyasztásra gyakorolt hatásaira. Kutatásunk során a társadalmi egyenlőtlenségek megragadására törekszünk a fenntartható fogyasztás mindennapi gyakorlatának, a tudáshasználatnak és a diskurzusoknak az elemzésével.

A kutatás fő célja a fenntartható fogyasztás társadalmi jellemzőinek feltárása kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. A fenntartható fogyasztás mintáit és stratégiáit a társadalmi helyzet és a társadalmi egyenlőtlenségek mentén értelmezzük. A kutatás azt elemzi, hogy a fenntartható fogyasztás egyes tényezőit, például az attitűdöket, normákat, ismereteket és viselkedési formákat hogyan befolyásolják a különböző társadalmi-gazdasági tényezők. A fenntartható fogyasztás társadalmi összetevőinek elemzésével arra is törekszünk, hogy feltárjuk, hogyan befolyásolják a fenntartható fogyasztást a különböző társadalmi folyamatok és rendszerek, például az állami politikák, a jogrendszerek, a társadalmi mozgalmak, a szervezeti hálózatok, a kultúra és a médiatermékek. A különböző fogyasztási szokásokat és gyakorlatokat (a szelektív hulladékgyűjtéstől a mozgálmi tevékenységekig) a társadalmi helyzet és a fenntarthatóság összefüggésein keresztül tárgyaljuk.

 

A survey első eredményei - 2023. április 25.