Publikációk

Főoldal | MTA TK Politikatudományi Intézet

2023

Csurgó, Bernadett ; Horzsa, Gergely ; Kiss, Márta ; Megyesi, Boldizsár ; Szabolcsi, Zsolt: (2023) Place Naming and Place Making: The Social Construction of Rural Landscape LAND 12  (8)

Csurgó, Bernadett (szerk.) ; Kovách, Imre (szerk.) (2023) A Covid–19-járvány a falvakban és a városokban, Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont ISBN: 9789634180593 Csurgó, Bernadett (szerk.) ; Kovách, Imre (szerk.) (2023) A Covid-19 járvány társadalmi hatásai Budapest, Magyarország : Társadalomtudományi Kutatóközpont, ISBN: 9789634180562

Ferencz Zoltán József:: A fenntarthatóság megközelítése a környezeti kockázatok társadalmi hatásai felől In: Csillik, Péter; Andó, Éva; Kovács, Róbert (szerk.) Egymillió karakter a fenntarthatóságról I. KÖTET Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar (2023) 459 p.  pp. 191-236. , 46 p. 

Baranyai Nóra, Ferencz Zoltán: A COVID-19 és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon TÉR ÉS TÁRSADALOM 37 : 2  pp. 111-133. , 23 p. (2023)

Gerő Márton, Fejős Anna, Kerényi Szabina, Szikra Dorottya ‘From Exclusion to Co-optation: Political Opportunity Structures and Civil Society Responses in De-democratizing Hungary’. (2023) Politics and Governance (ISSN: 2183–2463) 2023, Volume 11, Issue 1, Pages 16–27 https://doi.org/10.17645/pag.v11i1.5883

Bai Attila – Czibere Ibolya – Kovách Imre – Megyesi Gergely Boldizsár – Balogh Péter: The monetary value of convenience and environmental features in residential heat energy consumption, in particular its social determinants. ENERGY STRATEGY REVIEWS (2211-467X 2211-4688): 50 pp 1-18 (2023)

Eszter Kelemen, Boldizsár Megyesi, Bettina Matzdorf, Erling Andersen, Lenny GJ van Bussel, Myriam Dumortier, Céline Dutilly, Marina García-Llorente, Christine Hamon, Annabelle LePage, Roberta Moruzzo, Katrin Prager, Francesco Riccioli, Carolina Yacamán-Ochoa (2023) The prospects of innovative agri-environmental contracts in the European policy context: Results from a Delphi study. In: Land Use Policy Volume 131, August 2023, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106706

Kovách Imre – Megyesi Boldizsár Energy Use Research in the Social Sciences–Introduction to a Research Topic. ENERGIES (1996-1073 1996-1073): 16 8 p. 3402. (2023)

Imre Kovách, Gergely Boldizsár Megyesi (2023) Motivations of Subsistence Farming in Hungary: Analysis of a Multi-Factored Phenomenon. Rural Sociology online first https://doi.org/10.1111/ruso.12476

Kecskés Gábor – Lux Ágnes: There is No Plan(et) B – Environmental Crossroads of Children’s Rights. HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 64 : 1 pp. 4-31. , 28 p. (2023)

Kecskés, Gábor: Nemzetközi szervezetek és a környezeti felelősség – vajon egy zöld nemzetközi szervezet keretei között könnyebb lenne? In: Mohay, Ágoston; Kis Kelemen, Bence; Pánovics, Attila; Tóth, Norbert (szerk.) A nemzetközi szervezetek felelőssége – elmélet és gyakorlat határán. Pécs, Magyarország : PTE ÁJK Európa Központ - IDResearch Kft. / Publikon Kiadó (2023) 249 p. pp. 109-121.

2022

Csurgó, Bernadett ; Smith, Melanie K. (2022) Cultural Heritage, Sense of Place and Tourism: An Analysis of Cultural Ecosystem Services in Rural Hungary SUSTAINABILITY 14 : 12 p.

Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztrófa hosszútávú, komplex társadalmi hatásvizsgálata 2020 STUDIA WESPRIMIENSIA 23 : 1. különszám  pp. 21-44. , 23 p. (2022)

Ferencz Zoltán: AZ IDŐ MEGSZÉPÍTI…? STUDIA WESPRIMIENSIA 23 : 1. különszám  pp. 149-183. , 33 p. (2022)

Aron Buzogány, Szabina Kerényi & Gergely Olt (2022) ‘Back to the grassroots? The shrinking space of environmental activism in illiberal Hungary’, Environmental Politics, 31:7, 1267-1288, DOI: 10.1080/09644016.2022.2113607 

Attila Bai, Imre Kovách, Ibolya Czibere, Boldizsár Gergely Megyesi, Péter Balogh (2022) Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model. Drones 6 (8), 200 2022. https://doi.org/10.3390/drones6080200

Imre Kovách, Boldizsár Gergely Megyesi, Attila Bai, Péter Balogh (2022) Sustainability and Agricultural Regeneration in Hungarian Agriculture. Sustainability 14/2 pp.969.  doi.org/10.3390/su14020969  

2021

Csizmady, Adrienne ; Csurgó, Bernadett ; Kerényi, Szabina ; Balázs, András ; Kocsis, Veronika ; Palaczki, Botond (2021) Young Farmers’ Perceptions of Sustainability in a Wine Region in Hungary LAND 10 : 8

Csurgó, Bernadett ; Smith, Melanie K. (2021) The value of cultural ecosystem services in a rural landscape context, JOURNAL OF RURAL STUDIES 86 pp. 76-86.

Csizmady Adrienne, Ferencz Zoltán, Kőszeghy Lea, Tóth Gergely: Beyond the Energy Poor/Non Energy Poor Divide: Energy Vulnerability and Mindsets on Energy Generation Modes in Hungary ENERGIES 14 : 20  Paper: 6487 , 20 p. (2021)

Ferencz Zoltán József: A megújuló energia iránti igények különbözőségei a közép- és kelet-európai országokban, a klímaváltozás tükrében, In: Becsey, Zsolt (szerk.) Tanulmánykötet a nemzetközi kapcsolatok témaköréből Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2021) 209 p.  pp. 109-131. , 23 p.  

Imre Kovách, Boldizsár Gergely Megyesi, Angela Barthes, Hasan Volkan Oral, Marija Smederevac-Lalic (2021) Knowledge Use in Education for Environmental Citizenship—Results of Four Case Studies in Europe (France, Hungary, Serbia, Turkey). Sustainability 13/19 pp. 11118 https://doi.org/10.3390/su131911118

Langergraber, Günter; Castellar, Joana A C Raaschou Andersen Theis, Maria-Beatrice Andreucci Gösta F. M. Baganz, Gianluigi Buttiglieri, Alba Canet-Martí, Pedro N. Carvalho, David C. Finger, Tjaša Griessler Bulc, Ranka Junge, Boldizsár Megyesi, Dragan Milošević, Hasan Volkan Oral, David Pearlmutter, Rocío Pineda-Martos, Bernhard Pucher, Eric D. van Hullebusch,  and Nataša Atanasova 2021 Towards a Cross-Sectoral View of Nature-Based Solutions for Enabling Circular Cities. Water August 2021 13(17):2352 https://doi.org/10.3390/w13172352  

2020

Antal Z. L.-Ferencz Z.- Páldy A. (szerk.) (2020) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, ISBN: 9789634180401

Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A. (szerk.) (2020) Az Éghajlatváltozás és egészség jelentés kézikönyve. Jó gyakorlatok és javaslatok. Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont ISBN: 978-963-418-041-8

Bajomi, Anna Zsófia - Nóra Feldmár - Lea Kőszeghy (2020) Trapped in politics - Energy poverty in Hungary. Perspectives on energy poverty in post-communist Europe. Routledge, 2020. ISBN 9780367430528 eBook ISBN 9781003000976

Bauer, Nicole - Megyesi, Boldizsár - Halbac-Cotoara-Zamfir, Rares - Halbac-Cotoara-Zamfir, Cristina (2020) Attitudes ; Environmental, Citizenship. Andreas, Ch Hadjichambis; Pedro, Demetra Paraskeva-Hadjichambi; Jan, Cincera; Jelle, Boeve-de Niklas Marie-Christine Knippels (szerk.) Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education Cham (Svájc), Svájc : Springer Nature Switzerland AG, (2020) pp. 97-111. , 15 p. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20249-1_7

Börcsök, E., Ferencz, Z., Groma, V., Gerse, Á., Fülöp, J., Bozóki, S., Osán, J., Török Sz. & Horváth, Á. (2020). Energy Supply Preferences as Multicriteria Decision Problems: Developing a System of Criteria from Survey Data. Energies, 13(15), 3767. https://doi.org/10.3390/en13153767

Czibere, Ibolya – Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2020) Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary). Sustainability 2020, 12(3), 1154; https://doi.org/10.3390/su12031154  

Ferencz Z. (2020) A koronavírus járvány veszélyességének észlelését befolyásoló tényezők hatása a jogkövető magatartásra. Glossa Iuridica 7 Különszám 29-44.

Ferencz Z. - Teknős L. (2020) Az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségei In: Antal Z. L. - Ferencz Z. - Páldy A.(szerk.) Éghajlatváltozás és egészség Budapest Társadalomtudományi Kutatóközpont, 96-122.

Kristóf Luca – Megyesi Boldizsár (2020) Élelmiszerfogyasztás és kulturális tőke : Egy formálódó habitus nyomában. SOCIO.HU : TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE ( 2063-0468): 10 4 pp 23-38 https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.4.23. (2020)

Kecskés Gábor (2020) A környezeti felelősségi irányelv hazai végrehajtásának tapasztalatai, felülvizsgálata, a jövőbeli változtatások iránya. Pro Futuro 10 (2020) 2, 1-12.

Kecskés Gábor (2020) The Hungarian Constitutional Court’s Decision on the Protection of Groundwater: Decision No. 13/2018. (IX. 4.) AB of the Constitutional Court of Hungary. HUNGARIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW 2020 (Vol. 8) No. 1 pp. 371-382.

Mikecz, Dániel - Oross, Dániel (2020). Hungary. Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag, and Michiel De Vydt (szerk.): Protest for a future II. Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Retrieved from: https://politikatudomany.tk.hu/uploads/files/Protest_for_a_Future_II_-_2020-02-24.pdf

Smederevac-Lalic, M., Finger, D., Kovách, I., Lenhardt, M., Petrovic, J., Djikanovic, V., Conti, D., Boeve-de Pauw, J., 2020. Knowledge and Environmental Citizenship. Hadjichambis, A.Ch., Reis, P., Paraskeva-Hadjichambi, D., Činčera, J., Boeve-de Pauw, J., Gericke, N., Knippels, M.-C. (Eds.), Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer International Publishing, Cham, pp. 69–82. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20249-1_5 

2015-2019

Buzogány, Áron - Mikecz, Dániel (2019). Austria. Mattias Wahlström, Piotr Kocyba, Michiel De Vydt and Joost de Moor (szerk.). Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities. Retrieved from: https://eprints.keele.ac.uk/6571/7/20190709_Protest%20for%20a%20future_GCS%20Descriptive%20Report.pdf

Csurgó, Bernadett - Hindley, Clare - Smith, Melanie Kay (2019) The Role of Gastronomic Tourism in Rural Development. The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism. Routledge, ISBN 9780367768119

Csurgó, Bernadett - Hindley, Clare - Smith, Melanie Kay (2019) Imagined Idylls and Nostalgic Idealization: Gastronomic Tourism in Rural Hungary. Journal of Gastronomy and Tourism 4(1):13-28 https://doi.org/10.3727/216929719X15657857907761

Smith, Melanie Kay - Csurgó, Bernadett (2018) Tourism, Wellbeing and Cultural Ecosystem Services: A Case Study of Őrség National Park, Hungary. Tourism, Health, Wellbeing and Protected Areas. CABI, pp. 26-38. http://dx.doi.org/10.1079/9781786391315.0026

Vávra, Jan - Megyesi, Boldizsár - Duží, Barbora - Craig, Tony  - Klufová, Renata  - Lapka, Miloslav  and Eva Cudlínova (2018) Food Self-provisioning in Europe:: An Exploration of Sociodemographic Factors in Five Regions RURAL SOCIOLOGY 83 (2) pp. 431-482 http://dx.doi.org/10.1111/ruso.12180 

Korábbiak

Anke Fischer, Vera Peters, Jan Vávra, Boldizsár Megyesi - Mirjam Neebe, Antoinette Kriel, Miloslav Lapka (2012) Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future. Environmental Policy and Governance, 2012, https://doi.org/10.1002/eet.1585

Anke Fischer, Vera Peters, Jan Vávra , Mirjam Neebe Boldizsár Megyesi (2011) Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries Global Environmental Change (2011), Volume: 21, Issue: 3, Pages: 1025-1034 https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.04.008

Acsády J. - Ferencz Z. (2008). Perception and Attitudes towards Biotechnology in Hungary. In: Molfino, Francesca; Zucco, Flavia (szerk.). Women in Biotechnology : Creating Interfaces. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag London Ltd. pp. 93-106.