Az energiaszegénységgel sújtott/energiaszegénységgel nem sújtott ellentéten túl: Energiaérzékenység és az energiatermelési módokról kialakult nézetek Magyarországon

Az energiaszegénységgel sújtott/energiaszegénységgel nem sújtott ellentéten túl: Energiaérzékenység és az energiatermelési módokról kialakult nézetek Magyarországon

Csizmady Adrienne, Ferencz Zoltán, Kőszeghy Lea és Tóth Gergely cikke a magyarországi energiaszegénység kutatásához járul hozzá. A hagyományos elméleti felosztást ("energiaszegénységgel sújtott" és "energiaszegénységgel nem sújtott" háztartások) egy harmadik kategóriával ("átmeneti csoport") egészíti ki, majd összeveti a három csoport szocioökonómiai vonásait és energiafelhasználási attitűdjét. A létrehozott új konceptuális kerettel a tanulmány az energiaszegénységi csoportok aprólékosabb elemzését teszi lehetővé.

 

A teljes tanulmány EZEN a linken érhető el.

 

A nemzetközi és a hazai szakirodalomban egyaránt vita övezi az energiaszegénység mérésének módszertanát. A témában született elemzéseket olvasva három különböző megközelítéssel találkozhatunk: az érintett háztartások percepcióján alapuló szubjektív indikátorokkal, az energiaköltségeket a háztartások teljes bevételeihez viszonyító kiadáslapú indikátorokkal, illetve az imént említett két megközelítést vegyíteni kívánó módszerekkel. A tanulmány célja a magyar kontextust szem előtt tartva egy olyan komplex energiaszegénységi mutatószám gyártása és tesztelése, amely túllép az energiabiztonság kétosztatú értelmezésén, azaz a háztartások „energiaszegénységgel sújtott” és „energiaszegénységgel nem sújtott” kategóriákra osztásán.

Az adatgyűjtési folyamat 2017-ben és 2018-ban zajlott; a kutatók először fókuszcsoportos felmérést végeztek, majd erre alapozva létrehoztak egy energiaszegénységet vizsgáló kérdőívet. A kérdőív segítéségével 1000 fős reprezentatív mintán végezték el az adatgyűjtést. A hagyományos „energiaszegénységgel sújtott” és „energiaszegénységgel nem sújtott” háztartások csoportjain kívül a cikkben egy harmadikat is azonosítanak, az ún. „átmeneti csoportot”, amely a két klasszikus kategóriától eltérő, kevert jellemzők mentén írható le, és fokozottan ki van téve a lecsúszás veszélyének. A három kategória szocioökonómiai vonásait az alábbi táblázat összegzi.

 

Energiaszegénységgel sújtott háztartások

Átmeneti csoport

Energiaszegénységgel nem sújtott háztartások

Földrajzi hely

Észak-Magyarország

Alföld

Budapest és környéke

Jellemző településtípus

Falvak

Kisvárosok

Nagyvárosok és elővárosok

Lakás típusa

Kis családi ház

Többemeletes lakótelep

Nagy családi ház, lakópark

Szobák átlagos száma

1-2

2-3

>3

Átlagos lakásterület

<50 m2

60-80 m2

>100 m2

Jellemző képzettség

Alapfok vagy kevesebb

Középfok

Felsőfok

Bevétel

Alacsony

Közepes

Magas

Átlagos családméret

>4 családtag

2 családtag

2 családtag

Lakáshoz kötődő technikai problémák gyakorisága

Számos probléma

Néhány probléma

Nincsenek problémák

Innovatív ökológiai megoldások felé való nyitottság

Nem

Igen

Igen

Innovációk használatához szükséges gazdasági héttér

Nem

Nem

Igen

Fűtés típusa

Szilárd tüzelőanyag

Földgáz

Földgáz vagy központi fűtés

Fűtött terek átlagos hőmérséklete

<19

20-22

23-24

Fizetési nehézségek gyakorisága

Gyakori

Időnkénti

Soha

Táblázat forrása: (Csizmady et al. 2021, p. 10)

 

A cikk emellett a három elkülönített csoport fűtéshez kötődő energiahasználati attitűdjeit is felméri. Míg az energiaszegénységgel sújtott háztartások számára a mikroszintű gazdasági érvek (pl. alacsony befektetési költségek, állami támogatás megléte) a leglényegesebb tényezők, addig az energiaszegénységgel nem sújtott háztartások jellemzően makroszinten gondolkoznak és a környezetvédelmi szempontokat a többi fölé helyezik. Az átmeneti csoport felemás attitűddel rendelkezik, ugyanis mind az alacsony fogyasztást, mind az alacsony ökológiai lábnyomot viszonylag magasra értékeli.

A tanulmány legnagyobb hozzáadott értéke a szakirodalomhoz egy átfogó, kvalitatív és kvantitatív megfontolásokat egyaránt figyelembe vevő konceptuális keret és módszertan létrehozása, amely számos további kutatás számára jelenthet alapot. Emellett a Magyarországon használatos számos egyéb energiaszegénységi indikátor mellett, amelyek főként kiadásalapú megközelítésűek, egy új, komplexebb mutatót javasol, aminek segítségével az egyes energiaszegénységi csoportok percepciói és motivációi is könnyebben feltérképezhetőek.